код в єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб підприємців та громадських формувань

Содержание

Відомості з реєстру бізнесу

Надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Опис послуги

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань надає можливість отримати багато інформації, як-от дані про бенефіціарних власників, місцезнаходження і види діяльності, відомості про внесення реєстраційних змін тощо. Ця інформація стане у нагоді для попередження махінацій та шахрайств.

Окрім стандартних критеріїв пошуку за назвою юридичної особи або ПІБ фізичної особи-підприємця, витяг можна сформувати за розширеними критеріями пошуку такими як відомості про відокремлений підрозділ і відомості про керівника або засновника юридичної особи. До витягу додатково можна включити відомості про перелік реєстраційних дій по знайденим суб’єктам.

Спосіб електронної ідентифікації: без авторизації

Як отримати послугу

Подати онлайн запит на пошук відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Строки надання послуги

Невідкладно після відправлення запиту

Вартість послуги

Безкоштовний запит (пошук здійснюється лише за кодом ЄДРПОУ або за найменуванням юридичної особи, за реєстраційним номером облікової картки платника податків або за ПІБ фізичної особи-підприємця)

Результат послуги

Отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Источник

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Міжрегіональним управлінням
Міністерства юстиції

Так, державний реєстратор має встановлювати наявність невідповідностей відомостей, зазначених у заяві/документах, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі, але саме в частині тієї юридичної особи, відносно якої проводяться реєстраційні дії. При цьому слід завжди пам’ятати і розмежовувати першоджерела інформації про певні юридичні факти. Так, якщо засновником юридичної особи є інша юридична особа, що зареєстрована за законодавством України, то перевірити наявність такого суб’єкта цивільно-правових відносин, а також відомостей про нього слід за відомостями Єдиного державного реєстру. Перевіряється факт державної реєстрації такої особи, її найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження, оскільки відповідно до Цивільного кодексу України та Закону про реєстрацію першоджерелом цих відомостей є саме Єдиний державний реєстр.

Згідно з частинами двадцять першою та двадцять другою статті 17 Закону про реєстрацію юридичні особи повинні мати інформацію про КБВ та структуру власності. Юридичні особи зобов’язані підтримувати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності в актуальному стані, оновлювати її та повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення, та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують ці зміни.

З аналізу положень Закону про реєстрацію можна дійти висновку, що інформація про КБВ в обсязі, визначеному Законом № 361-IX, отримується саме шляхом подання державному реєстратору:

Тобто до дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності юридичної особи, подання державному реєстратору документів для встановлення інформації про КБВ в обсязі, визначеному Законом № 361-IX, для проведення реєстраційних дій не передбачено. Відповідно, відсутність наразі при проведенні реєстраційних дій таких документів не може бути підставою для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, у тому числі для державної реєстрації створення юридичної особи, та в подальшому для відмови.

Вкотре наголошуємо на тому, що внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про КБВ можливо як під час проведення окремої реєстраційної дії відповідно до частини четвертої статті 17 Закону про реєстрацію, так і при вчиненні інших реєстраційних дій, при вчиненні яких передбачено подання документів для встановлення відомостей про КБВ.

Наприклад, якщо у юридичної особи є потреба внести зміни до відомостей про свій відокремлений підрозділ чи перейти на діяльність на підставі модельного статуту, у формі заяви щодо державної реєстрації юридичної особи заявник у блоці «Стан відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» може обрати поле «потребують оновлення» (зокрема у зв’язку з відсутністю в Єдиному державному реєстрі відомостей про КБВ чи необхідності оновлення їх у зв’язку з певними змінами) та заповнити відповідні сторінки заяви з оновленими даними про такого КБВ.

У такому випадку документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, не подається.

Наголошуємо, що подання документу, що підтверджує сплату адміністративного збору, передбачено лише у випадку подання документів відповідно до частин четвертої та п’ятої статті 17 Закону про реєстрацію.

Щодо необхідності справляння адміністративного збору за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу при поданні відомостей про КБВ протягом строку, визначеного частиною четвертою Розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 361-IX

Частиною четвертою Розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 361-IX визначено, що юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, подають державному реєстратору інформацію про КБВ в обсязі, визначеному цим Законом, та структуру власності протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності.

Частиною першою статті 36 Закону про реєстрацію визначено, що адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, у тому числі змін до установчих документів, пов’язаних з приведенням їх у відповідність із законами. У разі якщо законами визначено строк для приведення у відповідність до них, адміністративний збір не справляється при внесенні змін до відомостей, у тому числі змін до установчих документів, у строк, визначений цими законами.

Враховуючи вищезазначене, адміністративний збір не буде справлятися у разі подання державному реєстратору інформації про КБВ в обсязі, визначеному Законом про реєстрацію, протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності.

Разом з тим, у разі одночасного внесення інших змін до відомостей Єдиного державного реєстру про юридичну особу чи закінчення тримісячного строку з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності, адміністративний збір буде справлятися у розмірі, встановленому статтею 36 Закону про реєстрацію.

Відповідно до частини двадцять другої статті 22 Закону про реєстрацію обов’язок підтримувати інформацію про КБВ та структуру власності в актуальному стані, оновлювати її та повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення, та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують ці зміни, покладено на юридичну особу.

Від імені юридичної особи документи державному реєстратору подає уповноважений представник такої юридичної особи (частина 1 статті 1 Закону про реєстрацію).

Враховуючи викладене, блок «Стан відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» у формі заяви щодо державної реєстрації юридичної особи заповнюється лише у випадку подання документів для державної реєстрації уповноваженим представником юридичної особи.

У разі звернення для проведення реєстраційних дій, наприклад спадкоємцем, відомості про КБВ не підлягають зміні. Актуальні відомості про КБВ будуть вноситися до Єдиного державного реєстру уповноваженим суб’єктом на виконання вимог частини двадцять другої статті 22 Закону про реєстрацію.

Щодо подання документів для встановлення відомостей про КБВ при поданні документів в електронній формі

З метою належного розгляду державними реєстрами документів, поданих для державної реєстрації, просимо вищезазначену інформацію терміново довести до відома суб’єктів державної реєстрації та провести відповідну роз’яснювальну роботу.

Источник

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 травня 2020 р.
за № 454/34737

2) Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (форма 2);

5) Заява щодо державної реєстрації відокремленого підрозділу юридичної особи (форма 5);

6) Заява щодо підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власник
а (форма 6);

7) Заява щодо державної реєстрації громадського формування без статусу юридичної особи (форма 7);

8) Заява щодо державної реєстрації символіки громадського формування (форма 8);

9) Заява щодо державної реєстрації всеукраїнського статусу громадського об’єднання (форма 9).».

4. Департаменту приватного права (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

6. Цей наказ набирає чинності з 01 червня 2020 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Источник

Інформація про код доступу до результатів надання адміністративної послуги

ДОСТУП ДО РЕЗУЛЬТАТІВ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Статтею 12 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» передбачено, що результати надання адміністративної послуги у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі виписки (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних), підлягають обов’язковому безоплатному оприлюдненню на порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру.

Для цього при створенні безоплатного запиту відомостей у ЄДР на офіційному веб-сайті Мін’юсту https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch/ заявнику слід обрати вкладку «Результат надання адміністративних послуг» та увести унікальний код, розміщений у правому верхньому куті опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії.

Всі описи документів, видані після 01.01.2016, містять унікальний код, що дає можливість доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, у тому числі до установчих документів юридичної особи.

В результаті пошуку можна отримати: скановані копії установчих документів (зареєстрованих після 01.01.2016), виписку в електронному вигляді або відомості про перелік підстав відмови у проведенні реєстраційної дії.

49027, м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 21-А
+380 56 746 08 91
факс: +380 562 39-85-91

Источник

Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Порядок реєстрації, зміни, закриття юридичних осіб

Підстава для отримання адміністративної послуги

Звернення уповноваженого представника юридичної особи (далі – заявник) до Центру надання адміністративних послуг.

Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Строк надання адміністративної послуги

Державна реєстрація проводиться за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів.

Зупинення розгляду документів здійснюється у строк, встановлений для державної реєстрації.

Строк зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, становить 15 календарних днів з дати їх зупинення.

Результат надання адміністративної послуги

Способи отримання відповіді (результату)

Результати надання адміністративної послуги у сфері державної реєстрації (у тому числі виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та установчий документ юридичної особи) в електронній формі оприлюднюються на порталі електронних сервісів та доступні для їх пошуку за кодом доступу.

За бажанням заявника з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань надається виписка у паперовій формі з проставленням підпису та печатки державного реєстратора – у разі подання заяви про державну реєстрацію у паперовій формі.

У разі відмови у державній реєстрації документи, подані для державної реєстрації (крім документа про сплату адміністративного збору), повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення.

Порядок реєстрації, зміни, закриття фізичних осіб-підприємців

Підстава для отримання адміністративної послуги

Звернення уповноваженого представника юридичної особи (далі – заявник) до Центру надання адміністративних послуг.

Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Строк надання адміністративної послуги

Державна реєстрація проводиться за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів.

Зупинення розгляду документів здійснюється у строк, встановлений для державної реєстрації.

Строк зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, становить 15 календарних днів з дати їх зупинення.

Державна реєстрація фізичної особи – підприємця. Перелік необхідних документів

Стаття 18 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

У разі подання документів, крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі, представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

Державна реєстрація юридичної особи. Перелік необхідних документів

Стаття 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

Державна реєстрація при реорганізації органів місцевого самоврядування як юридичних осіб після добровільного об’єднання територіальних громад здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

У разі подання документів, крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі, представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

У разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

Источник

Большой информационный справочник
Adblock
detector